Uw mening is voor ons belangrijk!

U hebt als deelnemer of bewoner van de zorgboerderij recht op goede zorg.  Dit willen wij u bieden in een sfeervolle en veilige omgeving met prettige en deskundige begeleiding . Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets in de dienstverlening; over bepaalde handelingen of beslissingen of op het nalaten daarvan.
Wij willen uw opmerkingen of aandachtspunten graag horen. Zij kunnen bijdragen in het nog verder verbeteren van onze dienstverlening. 

Een klacht is dus een suggestie om verbeteringen aan te brengen.
Dus: laat uw klacht horen!

U kunt uw klacht op meerdere manieren aan ons kenbaar maken:

- Rechtstreeks bij diegene die het betreft

- Of bij de zorgboer (Max Arends 06-51999942) of de zorgboerin (Mirjam 06-12931010) of per mail maxarends@ervebussink.nl

-  Maar misschien wilt u liever in gesprek met een onafhankelijke klachtenfunctionaris 

(ElsbethLeppink, elsbethleppink@adviespuntzorgbelang.nl en  telefonisch op haar mobiel op 06-5388 5459


- U kunt uw klacht ook melden bij de regionale Vereniging Zorgboeren Oost Gelderland

- Of stuur een brief naar de landelijke Federatie Landbouw en zorg, 

Klachtencommissie Landbouw en zorg, p/a Federatie Landbouw en Zorg, Postbus 54, 3780 BB Voorthuizen


Meer informatie vindt u in onze Klachtenregeling versie 2023.pdf 

of het uitgebreide klachtenreglement  Klachtenreglement Erve Bussink 2022.pdf


Omdat wij uw klacht zien als een suggestie om onze dienstverlening te verbeteren willen we die graag horen!